BREAKING NEWS

UWAGA! Tarcza antykryzysowa 3.0

Jeszcze wiele osób dobrze nie oswoiło się z tarczą w wersji 2.0, już mówi się o wersji 4.0, a tymczasem w życie wchodzi wersja 3.0. Z proponowanych 72 poprawek wprowadzono… 10. Z jakimi zmianami mamy do czynienia i w jakich obszarach?

I. Przepisy antylichwiarskie

Nałożona została m.in. blokada na możliwość przeprowadzania licytacji komorniczych. Nie można będzie przeprowadzać licytacji nieruchomości, w której mieszka dłużnik. Ponadto, kara więzienia będzie groziła za żądanie od dłużnika zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie przekraczającej co najmniej dwukrotnie maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie. Podobna zależność dotyczyć będzie również odsetek.

II. Rozszerzenie zwolnień z płacenia składek

Zwolnieniem z płacenia składek ZUS mają być objęte osoby, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2020 r. (powyżej 15 681 zł), ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. Ponadto zwolnieni ze składek ZUS na dwa miesiące (kwiecień, maj 2020) będą też przedsiębiorcy korzystający z tzw. „ulgi na start”.

III. Regulacja pracy cudzoziemców

Cudzoziemcy będą mogli podejmować pracę zarobkową na warunkach takich samych, jak obywatele Polski. Pracodawcy mogą regulować wynagrodzenie w stosunku odpowiednim do wymiaru czasu pracy.

IV. Waloryzacja emerytur

Nowymi regulacjami zostali objęci także emeryci. Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, wysokość świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę w czerwcu 2020 roku będzie ustalana w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju, jeżeli jest to korzystniejsze dla osoby przechodzącej na emeryturę. Oznacza to, że w kieszeniach „czerwcowych” emerytów zostanie 200 – 300 PLN więcej, niż gdyby wysokość świadczeń emerytalnych była liczona przy niekorzystnej waloryzacji. Niestety, zmiana ta jest czasowa i będzie obowiązywała przez rok.

V. Wsparcie dla przewoźników

Wraz z rozwojem epidemii COVID-19 pojawiły się problemy z funkcjonowaniem komunikacji publicznej. Wielu przewoźników zawiesiło większość wykonywanych do tej pory kursów. Chcąc zachęcić przewoźników do podtrzymania kursów, rząd zdecydował o podwyższeniu kwoty dopłaty do deficytu jednego wozokilometra z 1 do 3 PLN.

VI. Podatek od VOD (video na żądanie)

Nowy podatek dotknie wkrótce każdego nadawę VOD. Jest to kwota w wysokości 1,5% przychodów i będzie ona przekazana na Polski Instytut Sztuki Filmowej. Podatek może być przekazywany kwartalnie.

VII. Wsparcie dla samotnych rodziców

Podniesiono kwotę kryterium dochodowego w funduszu alimentacyjnym do wysokości 900 PLN oraz wprowadzono zasadę „złotówka za złotówkę”, jeżeli dochód przekracza ten próg.

VIII. Wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi

Wiemy, że szkoły będą zamknięte do 24 maja. Nie wiadomo, jakie decyzje zapadną po tej dacie. Niemniej, właśnie do 24 maja przedłużono wypłatę zasiłku dla rodziców, sprawujących opiekę nad dziećmi. Niestety, wypłata zasiłku nie obejmie rodziców dzieci do lat 12, tylko tak, jak do tej pory, do lat 8.

IX. Regulacje dotyczące przesyłek pocztowych dla sądów i prokuratury

W życie wejdzie uchwała mówiąca o dostarczaniu przesyłek do prokuratury oraz sądów przez listonoszy, ponieważ wiele dokumentów trafiało w formie elektronicznej.

X. Wsparcie dla Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu otrzyma wsparcie w postaci dokapitalizowania. Będzie ono wynosiło 900 mln PLN. Wszystkie te środki zostaną przekazane na pomoc przedsiębiorcom. Fundusze z tego tytułu przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać np.: jako wsparcie inwestycji.

Pozostałe regulacje

Wskazaliśmy 10 najważniejszych założeń tarczy 3.0. Ponadto mamy do czynienia z dodatkowymi uchwałami i regulacjami. M.in. przyjęto uchwałę, dzięki której Polski Związek Łowiecki może przekazać swoje dochody na walkę z koronawirusem. Regulacje objęły także funkcjonowanie jednostek Lasów Państwowych. Będą one mogły powstrzymać się od naliczania odsetek, czy kar umownych od bieżących transakcji. Chodzi głównie o to, by klient nie ponosił kosztów karnych za rezygnację z zakupu zamówionego wcześniej drewna. Na chwilę obecną okres ochronny dla firm obowiązuje do 31 maja br.

Na uwagę zasługuje pomysł wsparcia dla sektora turystycznego i armatorów. Obowiązywać będzie zwolnienie z opłat za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Takie działanie ma pomóc obniżyć koszty funkcjonowania.

Z tarczą antykryzysową w wersji 2.0 mieliśmy styczność w niespełna miesiąc temu. Można by zaryzykować stwierdzenie, iż jeszcze dobrze ówczesna nowelizacja „nie wystygła”, a już mamy wersję 3.0. Co więcej, mówi się o rozpoczęciu prac nad kolejnymi nowelizacjami tarczy. W powietrzu unosi się zapach aktualizacji do wersji 4.0. Czyli wygląda na to, że przed nami rysuje się kolejny etap stymulowania rynku. Choć stopniowo, małymi kroczkami z jednoczesnym „rozmrażaniem” polskiej gospodarki, rząd stara się stabilizować sytuację, to nadal potrzeba ogromnego wsparcia w wielu jej sektorach. Pozostaje nam czekać na kolejne regulacje i wsparcie.

Na ten czas oczekiwania #zostajemywdomu i #myjemyrece 🙂 #staystrong #thinkhappy i śledźcie nas! 😉

***Zredagowano na podstawie informacji z money.pl, tvn24.pl, biznes.gazetaprawna.pl, TVP, Polsat i social media***

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner. Praktyk w dziedzinie headhunting'u (direct search&executive search), rekrutacji wolumenowej, pośrednictwa pracy w aktywizacyjnych projektach UE. Ponadto szkoleniowiec w obszarze kompetencji miękkich HR i rekrutacji.