Partnerzy

Nasi Partnerzy to ludzie oraz firmy. To ci, którzy chcą zmienić swoje otoczenie w lepsze miejsce. To ci, którzy kreują nowy wizerunek HR-u oraz Biznesu. Razem jesteśmy dla Was.

Ludzie

Ewelina – magister psychologii, o specjalności kliniczno – sądowej. Od 3 lat pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i długotrwale bezrobotnymi. Interesuje się psychoterapią, szczególnie III falą CBT (ang. Cognitive Behavioral Therapy). Pociąga ją sport, w szczególności ćwiczenia siłowe i idące za tym wyzwania, a także jazda rowerem, szczególnie w terenach górskich. Marzy o rowerowej przejażdżce po Europie.

Basia – Jest pedagogiem i doradcą zawodowym. Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kierunek jej studiów to Zarządzanie w sektorze prywatnym i publicznym. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego oraz Doradztwo Zawodowe na Politechnice Krakowskiej. Prywatnie dużo podróżuje, jej pasją są wędrówki po górach. Chętnie pomaga innym, co przekłada się na jej bogatą działalność wolontaryjną.
Kontakt mailowy: bbozekk@gmail.com

Firmy

Jointly to coś więcej, niż firma. To coś więcej, niż zespół ludzi. Jointly, to idea. Idea ukierunkowana na tworzenie nowej wartości w branży HR oraz branży szkoleniowej poprzez kompleksową obsługę pracowników w firmach. To idea mądrej współpracy z Klientami i pracownikami.
The more the merrier! Joinlty.

Instytut Turystyki w Krakowie tworzą specjaliści, którzy ukierunkowują swoje siły na walkę z bezrobociem w Małopolsce. Programy aktywizacyjne, szkolenia, coaching, staże i doradztwo zawodowe to tylko część ich pracy wykonywanej z myślą o innych.
Wspieramy osoby, firmy i instytucje, które dążą to tego, aby w pełni wykorzystywać swój potencjał.