Human Resources,  Kadry,  Komunikacja,  Zarządzanie

Powrócisz tu…

Raz nowe restrykcje, innym razem ich zniesienie… Aktualnie znajdujemy się na karuzeli rządowych działań w związku z COVID-19. Niemniej, gospodarka jest stopniowo „odmrażana” i na horyzoncie widać już pierwsze planowane powroty do biur z home office’u. Zapewne każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że to nie będą zwykłe powroty, takie jak chociażby po urlopie. Dlaczego? Dlatego, że droga do „normalności” znanej nam sprzed epidemii jeszcze daleka. Powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na wymogi bezpieczeństwa i stworzenie bezpiecznych warunków pracy. Na czym się zatem skupić?

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Nie ma chyba osoby, która w mniejszym lub większym stopniu nie wiedziałaby, jak wygląda dbałość o stanowisko pracy w supermarkecie, czy sklepie ogólnospożywczym. Nawet, jeżeli zakupy robimy przez internet, to na pewno kiedykolwiek ktokolwiek powiedział nam cokolwiek o tym, jak wyglądają zakupy w sklepie za rogiem. Wydawać by się mogło, że sklep i obowiązujące w nim procedury to jedno, a przestrzeń biurowa i praca w korporacji, to zupełnie dwa różne światy. Nie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy w czasie epidemii.

Zgodnie z Rozporządzaniem Rady Ministrów z dn. 19 kwietnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, każdy pracodawca powinien podjąć kroki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim pracownikom w miejscu pracy. My pokusiliśmy się o wyodrębnienie obszarów, sfer, które – wraz z ujętymi w rozporządzeniu regulacjami – będą składać się na to bezpieczeństwo w miejscu pracy. A zatem…

I. Sfera organizacji i komunikacji

Przyjdzie dzień, w którym wielu z nas wróci z domu do biura. Zaczniemy spotykać ludzi, których nie widzieliśmy niemalże od marca… Jak będzie wyglądała organizacja pracy? Czy „zatrybimy” na nowo w zespołach? A może nie będziemy wiedzieli od czego zacząć?

W tym miejscu będą musieli wykazać się liderzy, przełożeni, szefostwo. Skoro już wiemy, że stopniowo napływać będą powracający pracownicy, przygotujmy się wzajemnie na ten ruch. Należałoby ponownie skomunikować cały zespół, np.: poprzez konferencję video. Zaangażować każdego członka zespołu, stopniowo delegując odpowiednie dyspozycje, regulacje, zadania. Maszyna musi przejść z trybu awaryjnego i powoli wkraczać w pracę w trybie pełnym. Wartością dodaną będzie w tym momencie przekazanie pracownikom schematu działania, planu, który będzie stopniowo realizowany. Z taką myślą każdy pracownik powinien się „oswajać” przez kilka dni. Powinien mieć czas na zaplanowanie sobie tego powrotu. Z kolei wspólna rozmowa pozwoli na wymianę poglądów, dyskusję, może wprowadzenie jakichś zmian. Zaangażuje na nowo zespół. Wejdziemy w fazę wybudzenia.

II. Sfera relacji międzyludzkich

Kolejne pytania i myśli w drodze do pracy. Jak będą wyglądały relacje? Rzucimy się sobie wzajemnie w ramiona? Uściśniemy dłonie? Czy może wymienimy „letnie” powitanie i rozmowa skończy się na dwóch zdaniach?

Oczywiście jest grono osób, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. Na tym polu nie będzie miejsca dla zastanowienia. Przejdziemy nad tym do porządku dziennego i wszystko będzie zapewne funkcjonowało, jak dawniej. Ale są przecież osoby, z którymi nasze relacje są neutralne lub (niestety) możemy pałac do kogoś niechęcią. Jeszcze w przypadku relacji na stopie neutralnej łatwiej jest nam zafunkcjonować w biurowym otoczeniu. Gorzej jest z tymi osobami, z którymi nie do końca jest nam „po drodze”. Najłatwiej byłoby unikać kontaktu, co w przypadku wspólnej pracy na małej przestrzeni, może być trudne do realizacji.

Jeżeli w zespole są takie osoby, występują „tarcia”, należy zadbać o złagodzenie sytuacji na samym początku. Można wykorzystać do tego chociażby wspomnianą wcześniej wspólną konferencję video, albowiem za parawanem zespołowej dyskusji „odżyją” relacje. Stopniowo przełamiemy te mniejsze i większe bariery międzyludzkie, na nowo się ze sobą „oswoimy”. Tym samym pojawi się podstawa do lepszego skomunikowania się po powrocie do biura.

III. Sfera BHP

W tym miejscu należałoby wspomnieć o wszystkich regulacjach płynących z ww. rozporządzenia, które powinny zaistnieć w miejscu pracy. Pokrótce, co najważniejsze, to pracodawcy mają obowiązek wyposażyć wszystkie osoby zatrudnione w obiektach handlowych lub usługowych, bądź w placówkach handlowych w rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM OBOWIĄZEK TEN SPOCZYWA NA PRACODAWCACH DO ODWOŁANIA. W przypadku korzystania z maseczek ochronnych lub przyłbic, obowiązek ten obejmuje wszystkie osoby obsługujące interesantów, m.in. kasjerów, doradców klienta, osoby pracujące w jakichkolwiek punktach handlowych. Ponadto każda osoba wykonująca pracę w terenie, delegacji lub jakimkolwiek innym miejscu, musi zostać zaopatrzona przez pracodawcę w środki ochrony.

Co zatem z biurami? Jeżeli nie mamy bezpośredniego kontaktu z interesantami, to już maseczki, rękawiczki, czy przyłbice są nam niepotrzebne? Nie do końca. Nawet w sytuacji, której przepisy ściśle nie określają, warto pomyśleć o pracownikach i ich komforcie pracy. Nigdy nie wiadomo, kogo mijamy w drodze do pracy, podobnie nasi koledzy i koleżanki z pracy. Na dodatek musimy dzielić się przestrzenią biurową. Co z tym zrobić?

BRYGADA HR radzi: W przypadku planowanego powrotu do biura dla kilku i więcej osób należy zadbać o środki do dezynfekcji, które będą umieszczone przy wejściu, w kuchni/aneksie kuchennym, toalecie. Jeśli w miejscu pracy mamy kilkuosobowe zespoły lub pracę w open space, zachowajmy odstępy między stanowiskami pracy zgodnie z wytycznymi (min. 1,5m). Ustalmy zasady korzystania z przestrzeni wspólnych.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości zorganizowania we własnym zakresie rękawiczek, maseczek, czy przyłbic, dobrze byłoby omówić tę kwestię z pracownikami. Najprawdopodobniej każdy nabył już przynajmniej jedną maseczkę 😉

BRYGADA HR radzi: Pracodawco! Nie obarczaj swoich pracowników zakupem specjalistycznego sprzętu ochronnego, niezbędnego do ich codziennej pracy!

Ponadto należy zadbać o regularną dezynfekcję przestrzeni biurowej, np.: poprzez wynajęcie profesjonalnej firmy.

IV. Strefa komfortu psychicznego

Coraz częściej w kontekście zawodowym mówi się o komforcie i zdrowiu psychicznym. Jest to spowodowane bardzo często uwarunkowaniami środowisk naszej codziennej pracy. Mówi się o Work-Life Balance, o elastycznym podejściu do pracownika, o unikaniu sytuacji stresogennych. Nie inaczej jest w chwili obecnej. Wszystko to, co zapewnimy pracownikom, ażeby zabezpieczyć ich samych i pracę, którą wykonują, przełoży się bezpośrednio na ich poczucie komfortu w pracy. A to z kolei będzie skutkowało większą efektywnością.

BRYGADA HR radzi: Pracodawco, zanim uznasz, że to już dobry czas na powrót do biurowej rzeczywistości, przedyskutuj to ze swoimi pracownikami. Ustal, czego oczekują od Ciebie, jako szefa, czego potrzebują, a co mogą zorganizować we własnym zakresie.

To, co czeka każdą firmę i każdego pracownika z osobna, to kolejne przeorganizowanie. Najpierw trzeba było organizować pracę zdalną, wprowadzać odpowiednie restrykcje i wdrażać procedury. Przez ten czas przywykliśmy do pewnego stanu rzeczy, a przed nami kolejne transformacje. Ponownie trzeba poukładać wszystko i przygotować tak, żeby za miesiąc, dwa lub kilka miesięcy mieć gotowy punkt wyjścia do kolejnych zmian.

Nie brakuje głosów chwalących pracę zdalną i wyrażających chęć pozostania w takim trybie. Inni z kolei chcieliby już wrócić, usiąść na swoim fotelu, wypić kawę w towarzyskie koleżanek i kolegów z pracy. Niestety, pojawiają się także postawy negatywne. Pojawiają się osoby bagatelizujące powagę sytuacji, mające za nic epidemię, restrykcje, dobro pracowników. Mamy do czynienia dość często z przerzucaniem odpowiedzialności na pracowników, byleby nie musieć się wysilać i zapewnić im odpowiednich warunków pracy.

Przy Centrum Kongresowym w Krakowie, na szybach okien jednego z sąsiednich biur widnieje zabawny napis „Tęsknisz za mną?” 😉 Odpowiedzmy sobie na to pytanie, jako pracodawcy, jako pracownicy. Najważniejsze, żeby – bez względu na nasze odpowiedzi – pozostać odpowiedzialnym. Za siebie, za swoje miejsce pracy, za innych.

Wracajmy do pracy odpowiedzialnie. Lepsze dni jeszcze przed nami 🙂 #thinkhappy #staystrong #myjemyrece #odpowiedzialniwpracy i śledźcie nas! 😉

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner. Praktyk w dziedzinie headhunting'u (direct search&executive search), rekrutacji wolumenowej, pośrednictwa pracy w aktywizacyjnych projektach UE. Ponadto szkoleniowiec w obszarze kompetencji miękkich HR i rekrutacji.