Kadry,  Płace,  Prawo Pracy

Zmiany w prawie pracy na rok 2020

Zmiany, zmiany, zmiany… Nowy rok, nowe wyzwania, zmiany. Znacie to już skądś? Rok 2020 przynosi nam zmiany nie tylko na rynku pracy, ale też w prawie pracy. To z kolei przekłada się na wynagrodzenia. Zatem po kolei…

Płaca minimalna

Płaca minimalna, czy też najniższa krajowa. Jak kto woli. W roku 2019 wynosiła ona 2250 PLN brutto. Od 1 stycznia 2020 roku mamy podwyżkę o 350 zł brutto. Co to oznacza dla osób zarabiających najniższą krajową? Wypłatę w wysokości 2600 PLN brutto. Mówimy tu oczywiście o pełnym wymiarze godzin pracy i zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę. W przypadku wykonywania pracy zarobkowej w wymiarze innym niż 8 – godzinny, wysokość wynagrodzenia dzielimy odpowiednio do wymiaru czasu pracy, tak więc np.: pracując na 1/2 etatu otrzymamy 1300 PLN brutto.

Stawka godzinowa

Z czym kojarzy się nam stawka godzinowa? Prawidłowa odpowiedź to: umowa cywilno – prawna. Wysokość płacy minimalnej jest skorelowana z wysokością stawki za godzinę pracy, które podaje się np.: w umowach zlecenia. Zatem, jeżeli wzrasta wysokość płacy minimalnej, wzrasta także stawka godzinowa. W roku 2019 wynosiła 14,70 zł brutto/godz., w 2020 roku jest to już kwota 17 zł brutto.

Dodatek za pracę w nocy

Nocki, nocki… Więcej płacą, ale czy taka praca jest naprawdę opłacalna?Zależy, jaki rodzaj pracy wykonujemy. Niekiedy można się nawet dobrze wyspać. Niemniej, powinniśmy wiedzieć, co się zmienia w tym obszarze. Wymiar godzin pracy określany często, jako zmiana nocna, pozostaje ten sam, a więc 8 godzin pracy przypadające pomiędzy godz. 21:00 a 7:00. Każdy pracownik wykonujący czynności służbowe w porze nocnej otrzymuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym na wysokość dodatku ma wpływ wymiar godzin do przepracowania w danym miesiącu i zależnie od miesiąca, kwota dodatku za jedną godzinę wynosi od 2,95 zł do 3,25 zł.

Dodatek stażowy

Jeszcze do niedawna mogliśmy spotkać się z sytuacjami, gdzie dodatek stażowy miał wpływ na wysokość minimalnego wynagrodzenia, a więc był on włączony w wynagrodzenie pracownika. Od 1 stycznia br. takiej korelacji nie ma. Dodatek stażowy przysługuje zatem na mocy obowiązującego prawa określonym grupom zawodowym, np.: pracownikom sfery budżetowej, a także tym grupom, które są objęte dodatkiem zgodnie z rozporządzeniami wewnątrzzakładowymi konkretnego pracodawcy. Dodatek stażowy nie jest obowiązkowy. Co za tym idzie, nie każdy pracodawca musi przewidywać dodatek stażowy dla swoich pracowników. Jest to kwestia całkowicie dobrowolna dla firm. Dodatek stażowy jest dodatkiem, który przysługuje pracownikowi w związku z osiągnięciem ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych u pracodawcy.

Wzrost wysokości minimalnej emerytury

Wzrost z 1100 PLN brutto na 1200 PLN brutto. Wysokość minimalnego świadczenia emerytalnego będzie przekładać się bezpośrednio na tzw. trzynastą emeryturę – jest ona równa właśnie wysokości emerytury minimalnej.

PPK

Temat świeży i jak wiemy, jeszcze się z nim do końca nie oswoiliśmy, podczas gdy z dniem 1 stycznia 2020 roku PPK objęło kolejne firmy – zatrudniające min. 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.).

Nowy rok, nowe wyzwania, zmiany. Mamy wdrożyć PPK, zmienić strukturę wynagrodzeń, naliczyć składki. Jakby na to nie spojrzeć, stosunkowo do wzrostu płacy minimalnej powinny wzrosnąć wynagrodzenia pozostałych pracowników, przynajmniej teoretycznie. Może musimy przeliczyć koszty związane z zatrudnieniami na umowy cywilno – prawne, a może doliczyć dodatek za pracę w nocy lub staż pracy, ponieważ przewidujemy to w regulaminie firmy? A może w związku z prowadzeniem firmy mamy tak wiele spraw do załatwienia, że zapominamy o wprowadzeniu tych najważniejszych dla nas zmian? Dlatego warto poświęcić chwilę i wszystko sobie logicznie ułożyć.

Śledźcie nas!

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner. Praktyk w dziedzinie headhunting'u (direct search&executive search), rekrutacji wolumenowej, pośrednictwa pracy w aktywizacyjnych projektach UE. Ponadto szkoleniowiec w obszarze kompetencji miękkich HR i rekrutacji.