• prawo pracy

    Zmiany w prawie pracy na rok 2020 cz. II

    Świadczenia alimentacyjne Chcąc zwiększyć ściągalność alimentów, ustawodawca wprowadzi od 1 grudnia 2020 do kodeksu pracy dwa nowe zapisy. Zwiększają one sankcje nakładane na pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniają osoby mające zajęcia alimentacyjne. Podobną karą grzywny (od 1 500 zł do 45 000 zł) ukarany może zostać pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie wyższe niż jest to zapisane w umowie, bez dokonywania potrąceń z tytułu zajęć komorniczych. Zaliczki na podatek Kolejna zmiana pozwoli uniknąć pracownikom dopłat podatku dochodowego. Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją od 2020 roku w miesiącu, w których pracownik, w danym zakładzie pracy, przekroczy kwotę będącą górną granicą pierwszego progu podatkowego (85 528 zł), zapłaci zaliczkę na podatek w następujący sposób: według stawki…

  • Zmiany w prawie pracy na rok 2020

    Zmiany, zmiany, zmiany… Nowy rok, nowe wyzwania, zmiany. Znacie to już skądś? Rok 2020 przynosi nam zmiany nie tylko na rynku pracy, ale też w prawie pracy. To z kolei przekłada się na wynagrodzenia. Zatem po kolei… Płaca minimalna Płaca minimalna, czy też najniższa krajowa. Jak kto woli. W roku 2019 wynosiła ona 2250 PLN brutto. Od 1 stycznia 2020 roku mamy podwyżkę o 350 zł brutto. Co to oznacza dla osób zarabiających najniższą krajową? Wypłatę w wysokości 2600 PLN brutto. Mówimy tu oczywiście o pełnym wymiarze godzin pracy i zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę. W przypadku wykonywania pracy zarobkowej w wymiarze innym niż 8 – godzinny, wysokość…