prawo pracy
Human Resources,  Prawo Pracy

Zmiany w prawie pracy na rok 2020 cz. II

Świadczenia alimentacyjne

Chcąc zwiększyć ściągalność alimentów, ustawodawca wprowadzi od 1 grudnia 2020 do kodeksu pracy dwa nowe zapisy. Zwiększają one sankcje nakładane na pracodawców, którzy nielegalnie zatrudniają osoby mające zajęcia alimentacyjne. Podobną karą grzywny (od 1 500 zł do 45 000 zł) ukarany może zostać pracodawca, który wypłaca wynagrodzenie wyższe niż jest to zapisane w umowie, bez dokonywania potrąceń z tytułu zajęć komorniczych.

Zaliczki na podatek

Kolejna zmiana pozwoli uniknąć pracownikom dopłat podatku dochodowego. Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją od 2020 roku w miesiącu, w których pracownik, w danym zakładzie pracy, przekroczy kwotę będącą górną granicą pierwszego progu podatkowego (85 528 zł), zapłaci zaliczkę na podatek w następujący sposób:

  • według stawki 17% wyłącznie do kwoty pierwszego progu podatkowego,
  • według stawki 32% od uzyskanej nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł.

Do tej pory stawka 32% była liczona od miesiąca następnego po przekroczeniu kwoty 85 528 zł, co przyczyniało się do powstawania niedopłaty podatku i konieczności zapłacenia go przez podatnika. Dzięki takiemu rozwiązaniu zaliczki od osób, które przekroczą 1 próg podatkowy będą trafiać do US trakcie roku.

Zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia

Zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia obowiązuje nadal. Różnicą jest jednak to, że od 1 stycznia 2020 pracownik, który chce aby podatek był mu potrącany, musi złożyć oświadczenie. Jest to więc odwrotna regulacja niż ta z roku 2019.

Zmiany coroczne

Oprócz zmian, które są nowościami, mamy także te, które są stałymi. Wśród nich wymienić można:

  • Współczynnik urlopowy w 2020 roku wynosi: (366 dni roku – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne)) : 12 = 21,08 – dla pełnego etatu.
  • Czas pracy dla pełnego etatu w roku 2020 wyniesie 2024 godziny. W tym roku dwa dni (15 sierpnia oraz 26 grudnia) wypadną w sobotę. W związku z tym pracodawcy mają obowiązek udzielić pracownikom dni wolnych za wskazane dni.
  • Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 156 810 zł.

Rok 2019 był bardzo intensywny jeśli chodzi o zmiany w prawie pracy. Wiele wskazuje na to, że i rok 2020 będzie pod tym kątem owocny. Od pewnego czasu mówi się o zmianach w urlopach wypoczynkowych, zgodnie z którymi urlop wypoczynkowy miałby wynieść 35 dni. Przez media przewijają się również informacje dotyczące pełnego oskładkowania umów-zleceń. Czy te i inne zmiany wejdą w życie, przekonamy się z pewnością w niedługim czasie.