Human Resources

NOWE ORIENTACJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

Myślę, że tematem dobrym do rozpoczęcia naszej przygody w świecie HRu, będzie uświadomienie sobie, z jakimi orientacjami mamy obecnie do czynienia.

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi

Z pewnością zastanawialiście się nieraz, jak kształtują się kierunki, w których podąża szeroko rozumiany HR. Niewątpliwie, wraz z rozwojem zarządzania strategicznego, rozwinęła się koncepcja strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Uznawana jest obecnie za  najważniejszy czynnik umożliwiający zwycięstwo w walce konkurencyjnej i zajęcie w związku z tym dobrej pozycji rynkowej. To metoda realizacji strategii przedsiębiorstwa „wykorzystująca” jego ludzkie zasoby. Zasoby ludzkie rozumiane przede wszystkim, jako ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia, zdolności do zmian, kreatywności, gotowości do uczenia się, motywacji pracowników firmy.

Kierunki zmian

Wydaje się, że kierunki zmian, jakie towarzyszą rozwojowi i transformacji strategii, dotyczą przede wszystkim stosowania metod i technik budujących zaangażowanie pracowników poprzez odpowiednią ich ocenę, motywowanie i rozwój zawodowy. W strategicznym podejściu do zarządzania personelem, bardzo silny akcent położony jest na:

  • traktowanie pracowników jako podstawowego kapitału firmy,
  • konieczność integracji i współpracy ludzi wywodzących się z całkiem różnych etosów kulturowo-zawodowych. W dobie globalizacji, niezwykle ważnym elementem staje się znalezienie wspólnego podłoża dla często odmiennych systemów wartości, sposobów funkcjonowania,
  • uwzględnianie wpływu otoczenia, a zwłaszcza konkurencji i zmiennego rynku pracy,
  • powiązanie ze strategią ogólną przedsiębiorstwa, jego strukturą i kulturą organizacyjną, 
  • budowanie zaangażowania,  dbałość o zaufanie, współpracę zarówno w kontaktach na linii podwładny – przełożony, jak i między wydziałami, tworzenie wizerunku firmy. Od tego, jak postrzegana jest organizacja jako pracodawca, zależy przyciągnięcie najlepszych specjalistów,
  • odpowiednie propagowanie zasadności przekształceń i rozsądne traktowanie naturalnych oporów ludzi. Albowiem to od postawy i umiejętności adaptacyjnych wszystkich pracowników będzie zależeć stopień elastyczności organizacji,
  • pozyskanie zaangażowania załogi do zmian. Ważne jest też przedstawienie możliwych form zagwarantowania jak największego bezpieczeństwa pracownikom objętych zmianą.

O tym, jak pozyskać zaangażowanie zespołu, wprowadzać i przeprowadzać firmę przez proces zmiany, o budowaniu zespołu, kultury organizacji, systemów motywacyjnych i wielu innych ważnych aspektach HRu, z pewnością będziemy chcieli Wam opowiedzieć w kolejnych wpisach. Śledźcie nas! 😉

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner. Praktyk w dziedzinie headhunting'u (direct search&executive search), rekrutacji wolumenowej, pośrednictwa pracy w aktywizacyjnych projektach UE. Ponadto szkoleniowiec w obszarze kompetencji miękkich HR i rekrutacji.