BREAKING NEWS

UWAGA! Tarcza antykryzysowa 2.0

Kwota 212 mld PLN miała zostać przekazana na długofalowy proces utrzymania miejsc pracy i stabilizacji polskiej gospodarki w okresie epidemii koronawirusa. Pojawiało się wiele głosów (słusznych), że mimo wszystko jest to niewystarczające, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że skorzystać z pomocy mogły w zdecydowanej większości firmy zatrudniające do 9 osób. Rząd Polski decyduje się na tzw. wersję 2.0 tarczy antykryzysowej, w której zakłada przekazanie dodatkowej kwoty 100 mld PLN na ratowanie i utrzymanie od 2 mln do 4 mln miejsc pracy. Mamy zatem pomoc skierowaną dla większych przedsiębiorstw. Sam prezydent Konfederacji Lewiatan, Pan Maciej Witucki, mówi, że na takie rozwiązanie rządu czekali polscy przedsiębiorcy. Co zatem skrywa TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0?

Założenia drugiej tarczy antykryzysowej

Zgodnie z treścią ustaw przyjętych przez Sejm, tarcza zostanie rozbudowana, tym samym kierując pomoc do kolejnych grup przedsiębiorców, ale nie tylko.

Jako przedsiębiorcy:
 • Możemy starać się o uzyskanie pożyczek płynnościowych, które umożliwią firmom bieżące funkcjonowanie. W tym przypadku karencja ma wynosić 15 miesięcy.
 • O bezzwrotną pożyczkę mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa lub firmy nie zatrudniające pracowników. Umorzenie pożyczki będzie możliwe, jeżeli firma będzie działała przez min. 3 miesiące od dnia otrzymania pożyczki.
 • Kolejnym obszarem ogarniętym wsparciem będzie sektor przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób. <<[za RMF24.pl] Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”, o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników. >>
 • Jeżeli jesteśmy osobami samozatrudnionymi, bedziemy mogli starać się o ponowne świadczenia postojowe. Tak więc wszyscy, którzy mogli pobrać jednorazowe świadczenie postojowe, będą mogli ponownie z niego skorzystać. Świadczenie to będzie można pobrać trzykrotnie. Następnym krokiem jest wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Warunki kredytów bankowych będą podlegać renegocjacji. <<[za RMF24.pl] Ustawa przedłuża terminy sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r. Ponadto grupy kapitałowe, który poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełnią z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowają status podatkowej grupy kapitałowej.>>
Jako służba zdrowia:
 • Bardzo istotne przez pryzmat wzrostu liczby osób zarażonych koronawirusem jest wsparcie dla służby zdrowia. Nieustannie słyszymy w mediach o braku sprzętu ochronnego i medycznego. Dlatego rząd zdecydował się m.in. na wsparcie w ramach Funduszu Szerokopasmowego placówek służby zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych grup społecznych (osoby starsze, niepełnosprawne) w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności w sposób zdalny. Fundusz Szerokopasmowy zostanie zasilony jednorazową dotacją z budżetu państwa w wysokości 87 mln PLN.
Jako rolnicy:
 • Ponieważ oprócz rolnictwa narażona na straty jest także branża rolno – spożywcza, zagwarantowany został zasiłek w wysokości 50% wartości minimalnego wynagrodzenia każdej osobie, która zostanie objęta przymusową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją.
 • Będziemy mogli ustalić elastyczne godziny pracy.
Jako obywatele:
 • Możemy w ramach usług komórkowych korzystać z nielimitowanego dostępu do publicznych stron internetowych. Będziemy mogli korzystać chociażby ze zdalnej diagnostyki medycznej, czy usług e-learningu.
 • Wydłużone zostaną terminy na realizację obowiązków obywatelskich, m.in.: rejestrację, przegląd.
 • Do skrzynki pocztowej otrzymamy każdą przesyłkę, nawet tą rejestrowaną. Wśród pracowników i kurierów nie będzie obowiązku potwierdzenia odbioru przesyłki. Postanowienie to nie dotyczy jednak korespondencji z sądów, prokuratury, od komorników oraz organów ścigania.
 • Co więcej, możliwe będzie przedłużenie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich, a także legitymacji doktorantów.
 • Osoby posiadające kredyty studenckie będą mogły zawiesić spłatę kredytu do pół roku.
Rząd:
 • Pan Premier Mateusz Morawiecki otrzymał uprawnienie do ogłoszenia dnia wolnego od pracy w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 • Ponadto, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wyłączone zostaną niektóre z przepisów kodeksu wyborczego. Odnoszą się one do ewentualnego przeprowadzania w 2020 r. wyborów powszechnych na prezydenta. Chodzi o regulacje w zakresie: podawania informacji do wiadomości wyborców w formie obwieszczenia; wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania; głosowania przez pełnomocnika; ustalania przez Państwową Komisję Wyborczą wzoru karty do głosowania i zarządzania przez nią druku tych kart.

Moi Drodzy, mówi się o tym, że aktualizacja tarczy musi dalej postępować. Pan Prezydent RP, Andrzej Duda, zgłosił kolejne poprawki. Miałyby one dotyczyć m.in. całkowitego zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS. Wiele poprawek zostało odrzuconych. Teraz czas na ruch Senatu. Obecny stan tarczy może okazać się niewystarczający. Ponieważ stabilizacja polskiej gospodarki musi postępować, rząd musi dynamicznie i elastycznie reagować. Tarcza musi nadal ewoluować. Dlatego będziemy śledzić ruchy polskiego rządu w tym kierunku i będziemy Was o tym informować.

Tymczasem niezmiennie #zostajemywdomu i #myjemyrece 🙂 #staystrong i śledźcie nas! 🙂

***Zredagowano na podstawie informacji z Business Insider Polska, RMF24.pl, TVP, Polsat, TVN oraz rozgłośnie radiowe i social media***

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner. Praktyk w dziedzinie headhunting'u (direct search&executive search), rekrutacji wolumenowej, pośrednictwa pracy w aktywizacyjnych projektach UE. Ponadto szkoleniowiec w obszarze kompetencji miękkich HR i rekrutacji.