PPK

PPK – „Pierwsza fala”

PPK ostatnimi czasy spędza sen z powiek tysiącom pracodawców. Spędza go na tyle skutecznie, że wielu pracodawców czeka do ostatniej chwili z wdrożeniem PPK. Niestety, nie jest to proces, który da się wykonać w ciągu 24H.

Etapy wdrażania PPK w firmie

Ponieważ wdrożenie PPK w firmie jest procesem czasochłonnym, wymagającym odpowiedniego przygotowania, opracowania i wdrożenia.
Krokiem pierwszym będzie odpowiednia analiza potrzeb i stworzenie koncepcji wdrożenia PPK. Jej celem jest wypracowanie najkorzystniejszej koncepcji wdrożenia PPK osadzonej w realiach funkcjonowania firmy. Ponadto, pod uwagę należy wziąć politykę płacową oraz strategie rozwoju.

Etap I: Analiza potrzeb

Jeżeli mielibyśmy rozbić tę fazę na poszczególne etapy działania, byłoby to:
1. Stworzenie zespołu projektowego;
2. Ustalenie listy zadań do wykonania i ich odpowiedni podział w zespole;
3. Przygotowanie budżetu i założeń składkowych;
4. Ustalenie kanałów komunikacji z pracownikami;
5. Włączenie we wdrożenie przedstawicieli grupy pracowników/związków;
6. Dobór kryteriów potrzebnych do wybrania odpowiedniej instytucji finansowej.

Etap II: Analiza rynku

Następnie przechodzimy do fazy drugiej, czyli analizy rynku. Pełni ona funkcję wspierającą przy wyborze najlepszej oferty PPK dla firmy.

W tej części ukierunkujemy nasze działania na:
1. Zebraniu szczegółowych ofert od instytucji finansowej;
2. Dokonaniu analizy ofert i prezentacji wyników;
3. Spotkaniu się z przedstawicielami instytucji finansowych oraz podjęcie decyzji o wyborze jednej z nich;
4. Podpisaniu umowy o zarządzaniu i poprowadzeniu PPK w firmie.

Etap III: Wdrożenie PPK

Nie ulega wątpliwości, że wdrożenie PPK w firmie to już ostatni etap, dlatego powinniśmy położyć nacisk na prawidłową komunikację z pracownikami. Bezsprzecznie jest to cel nadrzędny na tym etapie.
Co należy zrobić?
1. Zorganizować proces wdrożenia PPK;
2. Dostosować wsparcie podmiotu zewnętrznego we wdrożeniu PPK (np.: narzędzia komunikacji);
3. Uruchomić infolinię dla pracowników;
4. Monitorować sytuację i reagować na bieżąco.

Nie ulega wątpliwości, że jest to zarys schematu działań, jakie należałoby wykonać przy wdrożeniu PPK. Przede wszystkim opiera się on o wstępnie zebrane dane po tzw. „Pierwszej fali” firm, które to rozwiązanie wprowadziły. Co będzie dalej? Jak proces wdrożenia PPK wygląda lub wyglądać powinien?

O tym więcej na naszym blogu już wkrótce! Śledźcie nas!

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner. Praktyk w dziedzinie headhunting'u (direct search&executive search), rekrutacji wolumenowej, pośrednictwa pracy w aktywizacyjnych projektach UE. Ponadto szkoleniowiec w obszarze kompetencji miękkich HR i rekrutacji.