BREAKING NEWS

UWAGA! Tarcza antykryzysowa 4.0

Doczekaliśmy się. Powstała wersja 4.0 tarczy antykryzysowej. O kolejnej planowanej nowelizacji nic jeszcze nie słychać, a „odmrażanie” gospodarki stopniowo postępuje. Czy to oznacza, że „dajemy radę”? Być może. Niemniej, pochylmy się nad nową aktualizacją tarczy. Co w niej znajdziemy?

Prawo pracy

Nowe możliwości zyskają pracodawcy. Będą oni bowiem mogli wysłać pracowników na zaległe urlopy. Ponadto pracodawcy będą mogli wypłacić pracownikom odprawy. Jednak w tym miejscu mamy mały haczyk. Mianowicie, wysokość maksymalnej odprawy miałaby zostać ograniczona do 10-krotności minimalnej pensji (26 000 PLN w tym roku). Tarcza jednoznacznie potwierdzi prawo do wyznaczania terminu takiego wypoczynku przez pracodawcę.

Jeśli pracodawca odnotuje odpowiedni spadek obrotów (np.: o 25% w ciągu miesiąca) lub wzrost obciążenia funduszu płac, będzie musiał wypłacić zwalnianym osobom maksymalnie 26 000 PLN. Wiele wskazuje na to, że w ten sposób rząd chce ułatwić funkcjonowanie spółek Skarbu Państwa – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Praca zdalna

Ponieważ dotychczas nie do końca były określone warunki odbywania pracy zdalnej, wprowadzono zapisy mówiące o możliwości odwoływania pracy zdalnej przez pracodawcę, zapewnienia środków do takiego świadczenia zadań i obsługi logistycznej czy odpowiedzialności za ewentualny wypadek.

Fundusz Świadczeń Socjalnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Tu w zasadzie wiemy tylko tyle, że niektóre obowiązki FŚS zostaną zawieszone. Jeżeli firma odnotuje spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń może warunkowo porozumieć się w tej sprawie ze związkami zawodowymi.

W przypadku FGŚP rozszerzone zostanie prawo do pozyskania dofinansowania pensji z tego funduszu. O takie dofinansowanie mogą starać się te firmy, które odnotowały spadek obrotów, ale nie zdecydowały się na objęcie zatrudnionych przestojem lub skróceniem czasu pracy.

Zakaz konkurencji

Ze zmian w tym obszarze chętnie skorzystamy, jeśli tylko uda się na tym zaoszczędzić . Dlaczego? Bowiem zarówno pracodawcy, jak i zleceniodawcy zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. Będzie on obowiązywał do momentu ustania danej umowy (o pracę, zlecenia itp.). Wiele osób lub firm będzie mogło skorzystać z zerwania wiążących ich umów lojalnościowych, które często wprowadzały zakaz konkurencji na okres np.: kilku miesięcy, czy nawet lat od ustania stosunku pracy z danym podmiotem.

Uwaga!

Na co musimy uważać? Szczególnie na zmiany w prawie pracy i to, co za sobą pociągają. Chodzi tu o pojawienie się poniekąd „przymusowego” odbioru zaległego urlopu. Dostaniemy od przełożonych wytyczne kiedy będziemy się „urlopować” zgodnie ich wizją.

Na uwagę z naszej strony zasługują także „lojalki”. Tylko pracodawcy oraz zleceniodawcy mogą umowę wypowiedzieć. Jest to działanie jednostronne. Ty, drogi „szary Kowalski” musisz poczekać, aż okres lojalnościowy wygaśnie zgodnie z zapisem…

Oswajając się z nowymi wytycznymi musimy pamiętać, że nadal #myjemyrece 🙂 #staystrong #thinkhappy i śledźcie nas! 😉

***Zredagowano na podstawie informacji z money.pl, businessinsider.com.pl, biznes.gazetaprawna.pl, biznes.iteria.pl i social media***

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner. Praktyk w dziedzinie headhunting'u (direct search&executive search), rekrutacji wolumenowej, pośrednictwa pracy w aktywizacyjnych projektach UE. Ponadto szkoleniowiec w obszarze kompetencji miękkich HR i rekrutacji.