BREAKING NEWS

UWAGA! Tarcza antykryzysowa polskiego rządu!

Drodzy czytelnicy! Jeżeli tylko śledzicie jakiekolwiek media, zapewne staracie się wychwycić na bieżąco wszystkie informacje związane z walką z koronawirusem. Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji i natłoku wiadomości, może być ciężko wychwycić te, które mogą być dla nas najistotniejsze. Nie wszyscy, chociażby ze względu na wykonywane obowiązki, mogą w ciągu dnia do tych informacji dotrzeć. Dlatego też przygotowaliśmy dla Was założenia rządu związane z wprowadzeniem tarczy antykryzysowej w pigułce. Oto one:

FILAR I: Obrona przed utratą pracy
 1. Państwo polskie pokryje 40% wynagrodzenia do kwoty średniego wynagrodzenia w kraju. Kolejne 40% będzie pokrywał pracodawca (może zadeklarować większą kwotę, np.: 60% wynagrodzenia), pod warunkiem, że nie dokona zwolnień pracowników.
 2. Państwo polskie może wypłacić środki do wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.
 3. Osoby będące zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie oraz umowę o dzieło lub osoby samozatrudnione będą mogły otrzymać jednorazowy zasiłek w wysokości 2 000 PLN.
 4. Zasiłek opiekuńczy dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 8, zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie, jeżeli zapadnie decyzja o wydłużeniu okresu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków.
 5. Osoby posiadające w bankach obciążenia w postaci kredytów, będą mogły skorzystać z tzw. wakacji kredytowych.
 6. Zostaną wydłużone pozwolenia na pracę oraz wizy dla pracowników zagranicznych, głównie z Ukrainy.
II FILAR: Pakiet osłonowy dla przedsiębiorców
 1. Płatność ZUS dla przedsiębiorców zostaje odroczona do odwołania, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że mniejsze firmy mogą sobie nie poradzić finansowo w związku ze zmniejszonym poziomem popytu. W momencie przywrócenia płatności składek ZUS, odroczona kwota zostanie rozłożona na raty.
 2. Wprowadzone zostaną rozwiązania antylichwiarskie, które mają na celu walkę z drastycznie podwyższonymi cenami wielu produktów.
 3. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o mikropożyczki do kwoty 5 000 PLN. Zostaną także wprowadzone gwarancje kredytowe.
 4. Firmy należące do sektora transportowego zostaną odciążone z leasingu operacyjnego.
 5. Handel w niedziele zostanie częściowo przywrócony.
III FILAR: Służba zdrowia – wsparcie
 1. Powołanie jednoimiennych szpitali zakaźnych, czyli takich, które będą przyjmowały tylko osoby z COVID-19 i prowadziły ich leczenie. Szpitale te zostaną wyposażone w testy, niezbędny sprzęt, odzież ochronną, czy leki.
 2. Na wsparcie służby zdrowia zostanie przekazane 7,5 mld PLN.
IV FILAR: Finanse – zabezpieczenie systemu finansowego
 1. Wszystkie banki zostaną zaopatrzone w potrzebne rezerwy gotówkowe. W związku z działaniami podjętymi przez NBP, KNF oraz MF powstanie pakiet kapitałowy, płynnościowy, który posłuży jako ochrona depozytów.
 2. Od Brygady: Jeżeli możecie, korzystajcie z bezgotówkowej formy płatności. Ponieważ wiele zarazków i bakterii przenosi się na banknotach, ograniczmy obieg pieniądza.
 3. Od Brygady: Jeżeli posiadacie jakiekolwiek środki finansowe na zagranicznych rachunkach, monitorujcie sytuację sektora finansowego danego kraju, w którym ten rachunek posiadacie.
V FILAR: Inwestycje publiczne
 1. Polski rząd poinformował o przekazaniu co najmniej kwoty 30 mld PLN na inwestycje publiczne. Do takich inwestycji możemy zaliczyć m. in. cyfryzację i modernizację szkół, transformację energetyczną, czy powiększenie i modernizacja infrastruktury drogowej.

Ekonomiści twierdzą, że kryzys gospodarczy związany z koronawirusem jest możliwy do przetrwania, jeżeli natychmiast rząd przekaże odpowiednie środki (szacowano ok. 40 mld. PLN) na stabilizację sytuacji gospodarczej w Polsce. Ponieważ mamy zadeklarowany plan na 212 mld PLN, to dzięki temu (mając nadzieję na szybkie opanowanie pandemii) polska gospodarka może przetrwać kryzys i stopniowo notować wzrost w II. połowie roku 2020.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że na ten moment nie mamy konkretów. Przynajmniej nie w całości dotychczasowego przekazu. Ale pamiętajmy, Drodzy, że ustawy są w trakcie tworzenia i muszą zostać należycie dopracowane. Dlatego będziemy cierpliwie czekać na kolejne kroki polskiego rządu. Jeżeli tylko pojawią się nowe informacje lub zostaną przyjęte skonkretyzowane ustawy, to będziemy o tym pisać.

Tymczasem apelujemy do Was o odpowiedzialność i spokój. #zostajemywdomy i #myjemyrece 😉 Śledźcie nas!

***Wpis powstał na podstawie informacji zawartych na portalach Business Insider Polska, Newsweek, Onet, a także przekazywanych na bieżąco przez TVP, Polsat, TVN oraz rozgłośnie radiowe i social media***

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo - Hutniczej na kierunku Zarządzanie, specjalizacja: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstw oraz studiów podyplomowych na kierunku HR Business Partner. Praktyk w dziedzinie headhunting'u (direct search&executive search), rekrutacji wolumenowej, pośrednictwa pracy w aktywizacyjnych projektach UE. Ponadto szkoleniowiec w obszarze kompetencji miękkich HR i rekrutacji.